Koniec targów Wiatr i Woda?

Zarząd Murator EXPO Sp. z o.o. opublikował na swojej stronie oświadczenie: 

Zarząd Murator EXPO Sp. z o.o. podjął decyzję o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości. Powodem jest obecna sytuacja finansowa firmy oraz brak możliwości prowadzenia działalności targowej w wyniku ograniczeń wprowadzonych przez Ministra Zdrowia w dniu 13 marca 2020 roku w związku z epidemią koronawirusa. 

Murator EXPO był m.in. organizatorem targów Nowy dom, Nowe mieszkanie, wydawcą miesięcznika „Żagle”, jak również organizatorem wykonawczym dużych imprez targowych, pracującym na zlecenie innych firm. Z powodu epidemii organizatorzy, na rzecz których działałMurator EXPO, odwołali mające odbyć się w marcu targi Wiatr i Woda a w maju Warszawskie Targi Książki. Organizacja tych wydarzeń wymagała wielomiesięcznych przygotowań. Od marca, z powodu niepewności dotyczącej rozwoju sytuacji związanej z epidemią,uniemożliwione jest prowadzenie prac, mających na celu organizację kolejnych wydarzeń w roku bieżącym i następnym.

Po analizie obecnej sytuacji finansowej spółki oraz perspektyw gospodarczych, zarząd Murator EXPO Sp. z o.o. złożył stosowny wniosek we właściwym dla spółki sądzie gospodarczym. 

Murator EXPO jest częścią grupy ZPR i organizował m.in. targi Wiatr i Woda - główną edycję zimowo/wiosenną w Warszawie, ale też letnią w Gdyni, a i eventy na Mazurach. Wcześniej ZPR zawiesiły wydawanie miesięcznika Żagle, zasłużonego i znanego magazynu, który swoją karierę rozpoczął jako biuletyn PZŻtu, by przez różne koleje losu, w tym Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie, trafić finalnie do ZPR (wydających m.in. Superexpress).

Targi Wiatr i Woda z kolei wymyślił i rozpropagował Maciej Chylak - i zdobył dzięki nim główną pozycję na rynku imprez targowych. Na początku lat 2000 Murator zorganizował konkurencyjną imprezę Jachty Europy w praktycznie tym samym terminie, a finalnie przejął targi Wiatr i Woda. Sam rozwój targów z kolei zatrzymał się przez brak właściwej infrastruktury targowej w Warszawie, a ostatnio wyrosła kolejna konkurencja - Warszawski Salon Jachtowy organizowany przez Ptak Warsaw Expo. 

W tym roku marcowa edycja Wiatr i Woda nie odbyła się z powodu zagrożenia epidemicznego, co z pewnością pogrążyło walczącą z problemami imprezę, pod znakiem zapytania stanęła też edycja letnia.

Na razie nie wiadomo, czy prawa do imprezy trafią do masy upadłościowej i kto mógłby je ewentualnie przejąć.

Tags