Tomasz Chamera wiceprezydentem World Sailing

Tomasz Chamera uzyskał w wyborach na wiceprezydenta WS największą liczbę głosów spośród wszystkich 15 kandydatów. Na prezesa Polskiego Związku Żeglarskiego zagłosowało 102 przedstawicieli narodowych związków żeglarskich (w sumie głosowało 127 krajów). Oprócz niego, w skład nowego Zarządu World Sailing pod przewodnictwem Quanhai Li weszli: Sarah Kenny (Australia), Philip Baum (RPA), Yann Rocherieux (Francja), Duriye Özlem Akdurak (Turcja), Marcus Spillane (Irlandia) i Cory Sertl (USA).

- Jestem zaszczycony i dumny z tego, że żeglarski świat docenił Polskę, nasze dokonania żeglarskie, w tym moje kompetencje, obdarzając mnie tak dużym poparciem i zaufaniem. Dla mnie osobiście to duże zobowiązanie i wielki motywator do wytężonej pracy na rzecz rozwoju naszego sportu. Prezydent Quanhai Li w poprzedniej kadencji był wiceprezydentem World Sailing. Myślę, że te zmiany są dowodem na to, że organizacja potrzebuje świeżego wiatru w żagle. Żeglarski świat zmienia się dynamicznie, czasy są trudne, przed nami wiele wyzwań, ale jestem pewien, że staniemy na wysokości zadania. Jestem drugim w historii polskim wiceprezydentem World Sailing. Pierwszym był Tomasz Holc, któremu w tym miejscu chciałbym podziękować za zainspirowanie mnie do wejścia w świat dyplomacji międzynarodowego żeglarstwa. Ten sukces nie byłby możliwy, gdyby nie efektywne wyniki całego polskiego żeglarstwa, naszych zawodników, pracy trenerów, moich współpracowników i członków Polskiego Związku Żeglarskiego. Specjalne podziękowania chciałbym złożyć Milenie Lachowicz, kobiecie mojego życia, która wspiera mnie zawsze we wszystkich działaniach. Kochanie, mimo ogromu swojej pracy, zawsze mogę na Ciebie liczyć, a to jest niezwykle cenne. Jednocześnie podkreślam, że wybór na stanowisko wiceprezydenta World Sailing nie zmienia mojej działalności w Polskim Związku Żeglarskim. Co więcej będzie to z pożytkiem dla obu organizacji. Przed nami wiele wyzwań, ale także sporo ciekawych możliwości, co zawsze napędza mnie do dalszej pracy dla rozwoju żeglarstwa - mówi Tomasz Chamera.

 

W swoim programie wyborczym Tomasz Chamera wskazał trzy najważniejsze cele – strategia rozwoju żeglarstwa olimpijskiego, aktywizacja krajów rozwijających się oraz poprawa efektywności działania światowej federacji World Sailing w zakresie współpracy międzynarodowej, finansów i procedur.

Tomasz Chamera
Tomasz Chamera