Regatowe regulacje

Masa linek służących do regulacji żagli. Od ich ustawienia zależy prędkość jachtu, a nawet małe zmiany mogą przesądzić o miejscu na mecie. Żeglarz regatowy wie, co z nimi zrobić, turystyczny rzadko ma okazję spotkać te regulacje. Jach Italia Yachts Fuoriserie 9.98 zbudowano do wygrywania regat wg przelicznika ORC i z żaglami od One Sails żegluje lekko i szybko.

Regatowe regulacje na Fuoriserie 9.98