Śluzy Brunsbuttel

Zespół śluz w Brunsbuttel, stara dla mniejszych jednostek, nowa dla dużych statków. Nawet w starej śluzie trafi się spory statek i gdy zapracuje śrubą, szybko sobie przypominamy wiedzę nt. śluzowania. A czasem to nas ustawią w dużej. Za śluzą zaczyna się Łaba, w lewo Hamburg, w prawo Morze Północne.

Śluzy w Brunsbuttel